Rocznica odzyskania niepodległości i reaktywacji Wisły

Historia Wisły Kraków od samego początku była ściśle powiązana z historią Polski, a bardzo wymownym świadectwem tego faktu był rok 1918. Gdy Polska odzyskiwała niepodległość Wisła Kraków reaktywowała swoją działalność, zawieszoną cztery lata wcześniej z powodu wybuchu wojny.


  • 11.11.2019r.
  • historiaWisly.pl
  • historiaWisly.pl

Wisła Kraków została założona wiosną 1906 roku przez profesora II szkoły realnej Tadeusza Łopuszańskiego. Dla założyciela futbol nie był celem samym w sobie - Łopuszański był przede wszystkim wychowawcą młodzieży i w piłce nożnej dostrzegał olbrzymi potencjał pedagogiczny. Gra w piłkę wymaga współpracy, przedkładania interesu drużyny nad osobistą korzyść, uczy odpowiedzialności, buduje poczucie wspólnoty. Te elementy miały sprawiać, że młodzi chłopcy grający w piłkę wyrosną na szlachetnych obywateli, gotowych do pracy na rzecz dobra wspólnego.

Podopieczni Łopuszańskiego ten najważniejszy egzamin u swojego profesora zdali wzorowo. Gdy nastał czas próby i wybuchła I Wojna Światowa Wiślacy licznie chwycili za broń i ruszyli na fronty. Dla Polaków wojna oznaczała, że interesy mocarstw zaborczych stały się sprzeczne - w tym upatrywano nadziei na realizację polskich interesów politycznych. Kartą przetargową w tej rozgrywce stali się też polscy żołnierze. By wzmocnić pozycję negocjacyjną Polaków i zwiększyć szansę na realizację własnych interesów politycznych utworzono Legiony Polskie. Ich początkiem była Pierwsza Kompania Kadrowa - oddział sformowany… na stadionie Wisły Kraków. Park Sportowy Wisły w Oleandrach, otwarty w kwietniu 1914 roku, na przełomie lipca i sierpnia 105 lat temu stał się miejscem rozlokowania Strzelców, z których utworzono zalążek Wojska Polskiego. Z Parku Sportowego Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła na szlak bojowy. Na końcu tej trasy czekała odrodzona ojczyzna. Polska droga do niepodległości rozpoczęła się na stadionie Wisły.

W Legionach walczyło wielu piłkarzy Wisły. Wymienić można między innymi takich sportowców, jak Marian Markiewicz, Władysław Krupa, Andrzej Bujak, Henryk Reyman, Alfred Konkiewicz, bracia Stanisław i Władysław Kowalscy oraz Tadeusz i Witold Rutkowscy. W tych okolicznościach Wisła zmuszona była zawiesić działalność.

Gdy wojna miała się już ku końcowi, dawni piłkarze zaczęli powracać do Krakowa. W wąskim gronie postanowili reaktywować klub. Przez cztery lata wojny nosili w sercu Białą Gwiazdę i teraz postanowili przywrócić jej blask - wbrew licznym trudnościom. W momencie reaktywacji Wisła nie miała bowiem własnego stadionu (Park w Oleandrach spłonął w 1915 roku) ani znaczących środków finansowych. Grono oddanych zawodników, działaczy i sympatyków w ciągu kilku lat zdołało jednak doprowadzić Wisłę do triumfów w Pucharze Polski i w lidze.

Wraz z końcem wojny rozpadały się mocarstwa zaborcze. Polacy wykorzystali powstałą próżnię polityczną i zaczęli przejmować władzę. W Krakowie doszło do tego 30 i 31 października 1918 roku, a jednym z głównych bohaterów tej akcji był przedwojenny obrońca Wisły Franciszek Pustelnik. Wraz ze swoimi podkomendnymi Polakami z armii austriackiej i w porozumieniu z innymi konspiratorami zajął 31 października koszary przy ul. Wielickiej. Jego oddział maszerował następnie przez miasto, rozbrajając żołnierzy austriackich i zrywając symbole władzy zaborczej. W akcję konspiracyjną był też zaangażowany współzałożyciel Wisły i jej pierwszy prezes w odrodzonej Polsce - Józef Szkolnikowski. Szkolnikowski na polecenie pułkownika Bolesława Roi zgromadził materiały wybuchowe, które miały być w razie takiej konieczności wykorzystane do przeprowadzenia akcji sabotujących ruchy wojsk austriackich i wywóz zapasów z Krakowa. Władzę w naszym mieście udało się jednak przejąć bez rozlewu krwi.

Wiślacy licznie brali też udział w wojnach o utrzymanie polskiej niepodległości w latach 1918-20. Znamienne są tu losy Henryka Reymana, który walczył zarówno w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej, polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński, jak i w Powstaniach Śląskich. Wielu zawodników i działaczy Wisły za swoją postawę na polach bitw otrzymało Krzyże Walecznych, Krzyże Niepodległości, ordery Virtuti Militari i inne odznaczenia.

Świętując Dzień Niepodległości w 101 lat po odrodzeniu państwa polskiego z dumą możemy wspominać Wiślaków, którzy przyczynili się do odbudowy Polski i w tym samym czasie reaktywowali swój klub z niebytu. Narodowe Święto Niepodległości jest też świętem Wisły Kraków!

Fotogalerie

Wisła Kraków TV