Akcjonariat i sprawozdania

Akcjonariat i sprawozdania

Instrukcja obsługi aplikacji KDPW eVoting >>
Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem aplikacji >>
Treść ogłoszenia w MSIG WZA w dniu 18.06.2020 Wisła Kraków SA >>
Nowy punkt porządku obrad; ogłoszenie w MSIG WZA w dniu 18.06.2020 >>
Ogłoszenie w MSiG monitor 2020_99 (strona 13) >>
Ogłoszenie nr 2 w MSiG monitor_2020_110 (strona 18-19) >>
Sprawozdanie Zarzadu Wisła Kraków SA za rok 2019 >>
Sprawozdania RN Wisła Kraków >>
Proponozycja podziału zysku za 2019 - Wniosek Zarządu Wisła Kraków SA >>
Ogłoszenie w MSiG monitor 2020_175 (strona 13 i 14) >>
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji >>
Ogłoszenie o WZA w dniu 21.06.2021 >>
SPRWOZDANIE ZARZĄDU TS WISŁA KRAKÓW SA ZA 2020 ROK
PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2020 ROK - WNIOSEK ZARZĄDU TS WISŁA KRAKÓW
WZA 21.06.2021 >>

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2021 ROK
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
STATUT TS WISŁA KRAKÓW SA

Treść ogłoszenia w MSIG monitor 2022_234_TS Wisła Kraków SA >>
Treść ogłoszenia w MSIG monitor 2022_242_TS Wisła Kraków SA>>
Treść ogłoszenia w MSIG monitor 2022 numer 2 >>

Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem aplikacji >>
Instrukcja obsługi aplikacji eWZA Online >>

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2022 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2021 DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2022 ROK

Koszty prowizji menedżerskich uległy niewielkiemu zwiększeniu w 2021 roku, o ok. 400 tys. zł w stosunku do 2020 roku. Zwiększenie to wynika również z pozyskania zawodników „wolnych”, za których menedżerowie otrzymują większe prowizje niż przy transferach odpłatnych. W 2021 roku Klub dokonywał również spłat prowizji menedżerskich z lat ubiegłych, stąd kwota wypłaconych zobowiązań agentom zawodników piłkarskich w 2021 roku była większa, wynosząc 2.096 tys. zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2020 ROK
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.082 tys. złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2019 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.828 tys. złotych, z czego kwota 835 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2019 roku oraz kwota 993 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2019 roku wyniosła 1.005 tys. złotych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLUBU ZA 2018 ROK

Kwota wypłacona agentom/pośrednikom w 2018 roku wyniosła 342 tys. złotych, z czego kwota 32 tys. złotych odnosi się do zobowiązań powstałych w 2018 roku oraz kwota 310 tys. złotych do zobowiązań powstałych w okresach wcześniejszych. Łączna kwota zaciągniętych zobowiązań wobec agentów/ pośredników w trakcie 2018 roku wyniosła 772 tys. złotych.

 

Nasi sponsorzy

Nasi partnerzy

Partnerzy medialni
Partnerzy sektora rodzinnego
 • '27
 • '28
 • '49
 • '50
 • '78
 • '99
 • '01
 • '03
 • '04
 • '05
 • '08
 • '09
 • '11
 • '26
 • '67
 • '02
 • '03
 • '01