Sektor szkolny

Sektor szkolny

MECZE W SEKTORZE SZKOLNYM

!UWAGA! ZE WZGLĘDU NA MODERNIZACJĘ STADIONU NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ!

Informacje dla uczniów szkół podstawowych

 • Kompletne zgłoszenia uprawniające do otrzymania biletów grupowych należy przesłać najpóźniej na 6 dni przed każdym spotkaniem do godziny 12.00.
 • Zgłoszenia można wysyłać na dwa tygodnie przed meczem, nawet jeśli nie została uruchomiona sprzedaż biletów.
 • Wszystkim uczestnikom zapewniamy bilety na sektor E11/E12. W przypadku zapełnienia tego sektora, jeżeli będzie taka możliwość, grupy otrzymają bilety na inne wybrane sektory. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sektora bądź zmniejszenia liczby dostępnych biletów.
 • Bilety grupowe sprzedawane są w cenie 5 zł/os.
 • Na każde dziesięć osób w danej grupie przysługuje bilet dla jednego opiekuna w cenie 5 zł, pozostali opiekunowie zobligowani są do uiszczenia opłaty w wysokości 35 zł/os.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na specjalnych formularzach - do pobrania TUTAJ.
 • Prawidłowo wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected].
 • Wszystkie pola dotyczące danych osobowych uczestników i danych kontaktowych muszą być uzupełnione, w przeciwnym razie formularz nie zostanie zaakceptowany.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne i poprawne wpisywanie numerów PESEL, ponieważ nie ma możliwości poprawy numeru PESEL po przesłaniu listy. Osoby, których numery PESEL będą podane błędnie, nie otrzymają biletów i nie będą mogły wejść na stadion!
 • Poprawność numerów można sprawdzić na wielu stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce „kalkulator numerów PESEL”.
 • Pismo z danej placówki/organizacji musi być podpisane przez jej kierownika/dyrektora.
 • Zgłoszenia przyjmujemy od liczby 10 osób.

Informacje dla uczniów szkół średnich

 • Kompletne zgłoszenia uprawniające do otrzymania biletów grupowych należy przesłać najpóźniej na 6 dni przed każdym spotkaniem do godziny 12.00.
 • Zgłoszenia można wysyłać na dwa tygodnie przed meczem, nawet jeśli nie została uruchomiona sprzedaż biletów.
 • Wszystkim uczestnikom zapewniamy bilety na sektor E11/E12. W przypadku zapełnienia tego sektora, jeżeli będzie taka możliwość, grupy otrzymają bilety na inne wybrane sektory. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sektora bądź zmniejszenia liczby dostępnych biletów.
 • Bilety grupowe sprzedawane są w cenie 15 zł/os.
 • Na każde dziesięć osób w danej grupie przysługuje bilet dla jednego opiekuna w cenie 15 zł, pozostali opiekunowie zobligowani są do uiszczenia opłaty w wysokości 35 zł/os.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na specjalnych formularzach - do pobrania TUTAJ.
 • Prawidłowo wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres e-mail: [email protected].
 • Wszystkie pola dotyczące danych osobowych uczestników i danych kontaktowych muszą być uzupełnione, w przeciwnym przypadku formularz nie zostanie zaakceptowany.
 • Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne i poprawne wpisywanie numerów PESEL, ponieważ nie ma możliwości poprawy numeru PESEL po przesłaniu listy. Osoby, których numery PESEL będą błędne nie będą mogły wejść na stadion!
 • Poprawność numerów można sprawdzić na wielu stronach internetowych, wpisując w wyszukiwarce „kalkulator numerów PESEL”.
 • Pismo z danej placówki/organizacji musi być podpisane przez jej kierownika/dyrektora.
 • Zgłoszenia przyjmujemy od liczby 10 osób.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE

 • Każdy kibic wybierający się na mecz Wisły Kraków musi posiadać w momencie wchodzenia na stadion dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Osoba posiadająca już bilet na mecz lub karnet nie ma możliwości otrzymania biletu grupowego - prosimy o niedopisywanie takich osób do listy.
 • Nie ma możliwości wnoszenia na mecz butelek, termosów itp. - na stadionie znajdują się punkty cateringowe. Każdy opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem meczów organizowanych na stadionie Wisły i informacji przekazanie do wiadomości grupy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: [email protected] lub pod nr tel. 12 623 95 95, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

Wisła Kraków dołącza do programu Poznaj Polskę na sportowo (PPnS), którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W ramach projektu kluby piłkarskie będące członkami PZPN mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6. do 19. roku życia (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach domowych. Dowiedz się więcej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nasi sponsorzy

Nasi partnerzy

Partnerzy medialni
Partnerzy sektora rodzinnego
 • '27
 • '28
 • '49
 • '50
 • '78
 • '99
 • '01
 • '03
 • '04
 • '05
 • '08
 • '09
 • '11
 • '26
 • '67
 • '02
 • '03
 • '01